GetOutline

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτή την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Ιστότοπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του GetOutline.gr με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο GetOutline.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Ιστότοπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

2. Προσωπικά Δεδομένα - Ασφάλεια Συναλλαγών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η "Πολιτική") αφορά την ατομική επιχείρηση "Σαμαρά Παναγιώτα με ΑΦΜ 142917284 και ΔΟΥ Ηρακλείου" (εφεξής "η εταιρεία") και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η εταιρεία τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής. Για την Εταιρεία η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξέχουσας σημασίας. Για αυτό το λόγο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως προστατεύουμε τη μυστικότητα των στοιχείων σας, όταν παρέχετε σε εμάς τα προσωπικά σας στοιχεία. Φυσικά ακολουθούνται οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων, αλλά επιπρόσθετα, δίνοντάς σας τις παρούσες πληροφορίες, δεσμευόμαστε για την χρήση των στοιχείων σας με υπεύθυνο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι η μυστικότητά τους προστατεύεται οποιαδήποτε στιγμή. Θέλουμε να νοιώθετε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIA ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Εταιρεία συλλέγει μόνο τα στοιχεία που χρειάζονται για την έκδοση του τιμολογίου καθώς τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας για την επίλυση τυχόν προβλήματος. Η πρόσβαση στα στοιχεία γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου ή χειρός, είτε μέσω του εσωτερικού δικτύου είτε μέσω ασφαλούς σύνδεσης – Internet. Η Εταιρεία διατηρεί στο CRM τα στοιχεία των πελατών τα οποία οι ίδιοι δέχονται να αναφέρουν με έμφαση σε ότι σχετίζεται με την πιθανότητα επιτυχούς πώλησης. Δε ζητά και δεν προσθέτει από δικές της ή τρίτες πηγές ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία θρησκευτικών αντιλήψεων, πολιτικά φρονήματα, φυλετική ή εθνική προέλευση κλπ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν καθώς και το προσωπικό της εταιρίας, κανείς άλλος.

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα που σας αφορούν σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας: Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων και για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking). Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο. Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων. Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον. Η εταιρία θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω: Τηλ. +30 2810 721805 Μέσω e-mail admin@getoutline.gr Γενικές πληροφορίες: Εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας, πληροφορίες γενικής φύσεως συλλέγονται αυτόματα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, στοιχεία όπως το είδος του browser, το λειτουργικό σύστημα ή το domain του παρόχου υπηρεσιών internet που χρησιμοποιείτε. Συλλέγονται αποκλειστικά πληροφορίες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή οποιουδήποτε συμπεράσματος σε σχέση με την ταυτότητά σας. Εξάλλου, αυτά τα στοιχεία παράγονται επίσης κατά την επίσκεψη και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας στο internet και είναι μία λειτουργία που δεν αφορά ειδικά την ιστοσελίδα της εταιρείας. Αυτού του είδους οι πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά με ανώνυμο τρόπο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Όσο καλύτερα καταλαβαίνουμε τι θέλετε, τόσο το γρηγορότερο θα βρείτε τις επιθυμητές πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας. Συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων: To website μπορεί να περιέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή το απόρρητο των πληροφοριών που συλλέγονται από αυτές τις τοποθεσίες. Σας συνιστούμε να εξετάσετε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου που εφαρμόζεται στις ιστοσελίδες τρίτων για να κατανοήσετε πώς συλλέγουν τις πληροφορίες σας. Ασφάλεια: Η Εταιρεία εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από οποιαδήποτε σκόπιμη ή μη παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται και προσαρμόζονται σε τακτική βάση σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Αλλαγές στην πολιτική: Διατηρούμε το δικαίωμα της αλλαγής της παρούσας πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή, θα δημοσιεύσουμε μια αναθεωρημένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία κειμένων που περιλαμβάνουν πληροφορίες, οι οποίες καθιστούν δυνατή την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αποκλειστικά από τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας και δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά σε αυτόν. Τα cookies της δικής μας ιστοσελίδας δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για εσάς. Με τα cookies αποφεύγεται η εισαγωγή των δεδομένων πολλές φορές, διευκολύνεται η μεταφορά συγκεκριμένων περιεχομένων και μας βοηθάνε να προσδιορίσουμε τα σημεία των online υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έτσι, μπορούμε, μεταξύ των άλλων, να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις απαιτήσεις σας. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στον browser. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του δικού σας internet browser για να δείτε πως μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Η χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν, όπως περιγράφεται ανωτέρω, επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις: Έχετε συναινέσει στη χρήση (θα σας δοθεί έντυπο συναίνεσης σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας). Όταν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας. Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας και τα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας περί προστασίας δεδομένων (τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τα προϊόντα μας). Όταν είναι απαραίτητη για τη υποστήριξη, άσκηση ή έγερση νομικών αξιώσεων εναντίον σας ή εναντίον τρίτου. Μπορεί να υπάρχουν χρήσεις που επιτρέπονται βάσει άλλων νομικών λόγων. Στην περίπτωση αυτή, θα προσδιορίζουμε τη νομική βάση και θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση της νέας αυτής βάσης επεξεργασίας. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται δίπλα σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το getoutline.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Tο getoutline.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

4. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

5. Τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση των προϊόντων μπορεί να γίνει με απόλυτη ασφάλεια με τους παρακάτω πρόπους:
I. Τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμού:  

Τράπεζα Eurobank
IBAN: GR9302603300000110200447020
Δικαιούχος: Σαμαρά Παναγιώτα
Αριθμός Λογαριασμού: 00260330110200447020
Swift code: ERBKGRAA

Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος: Σαμαρά Παναγιώτα
IBAN: GR2301727610005761088756095
Αριθμός Λογαριασμού: 5761088756095
Swift/BIC code: PIRBGRAA

ΙΙ. Με χρήση πιστωτικών καρτών στο ασφαλές περιβάλλον της Viva Wallet.

6. Αποστολές προϊόντων

Η μόνη υπηρεσία που παρέχουμε είναι αυτή της αποστολής των “κλειδιών” κρυπτογράφισης η οποία γίνεται ηλεκτρονικά.

7. Eπιστροφές προϊόντων, υπαναχώρηση, ακύρωση παραγγελίας

Η εταιρία δεν επιστρέφει χρήματα από την στιγμή που έχουν εκδοθεί τα “κρυπτογραφημένα κλειδιά”. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο εφόσον δεν σας έχουμε στείλει τα “κρυπτογραφημένα κλειδιά”. Η ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να γνωστοποιείται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

8. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%.

9. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του getoutline.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%.

10. Προσφορές

Οι προσφορές των προϊόντων ισχύουν μόνο για on-line παραγγελίες.

11. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την ορθή λειτουργία των διακομιστών που παρέχουν την υπηρεσία VPN. Το δηλωθέν uptime (διαθεσιμότητα) ανέρχεται στο 99.9%. Σε αντίθετη περίπτωση έπειτα από ενημέρωση του πελάτη με e-mail γίνεται η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων.